Hvilke funktioner/tjenester har du brug for?

Hvilke funktioner/tjenester har du brug for?

Virksomhedstjenester er kernen i produktpakken som giver din virksomhed mulighed for at skabe fuldt integrerede virksomhedstjenester. Ved fra denne produktgruppe, at udvælge de tjenester, der opfylder din virksomheds specifikke krav, kan du skabe din egen unikke løsning, som optimerer oplevelsen for dine kunder.

Enterprise Directory

Enterprise Directory: Trio Enterprise henvisningsdatabase indeholder al specifik information for de ansatte.

PresencePresence: De ansattes tilgængelighed baseres på information fra kalendersystemer, webbaserede klienter samt tredjeparts fraværssystemer (som fx Microsoft Lync, Microsoft OCS og Cisco Unified Presence Client). Information kan hentes fra både mobile og stationære enheder. Dette giver telefonisterne optimal mulighed for at kunne koble samtaler til den rette person med langt større chance for, at vedkommende svarer!
Kalenderopkobling

Kalenderopkobling: Trio Calendar Connection er en server-til-server baseret installation, hvilket betyder, at der ikke kræves installation på klientsiden. Via kalenderprocessen synkroniseres kalenderhændelser og henvisningsinformation mellem e-mail- og Enterprise-serveren automatisk. Hvis du tilføjer, fjerner eller ændrer en henvisning i Trio, registreres ændringen i kalenderen. Tilsvarende kan bestillinger via kalenderen sendes til presence-systemet, som så enten aktiverer eller deaktiverer henvisningen.

Integration med ERP/CRM system: Integrationen med andre systemer, for sagsbehandling, fakturering osv., gør det muligt for servicemedarbejderen at få det korrekte kundebillede frem, så snart han/hun svarer. Opkalderen er blevet identificeret enten via sit telefonnummer eller ved selv at have indtastet et kundenummer.

Statistik

Statistik: Detaljeret web- eller Excel-baseret statistik. Der findes en række forhåndsdefinerede rapporter med statistik over de behandlede sager, samt statistik på de servicemedarbejdere og telefonister som har arbejdet i systemet. Excel-statistikken anvendes til at genfinde indspillede filer.

Systemkonfiguration

Systemkonfiguration: Adskillige konfigurationsalternativer som tilbyder fleksible muligheder inden for alt fra skalerbarhed til interaktion mellem virksomheder.

Indspilning

Indspilning: Med Trio Recorder kan du indspille samtaler, som går gennem Trio Enterprise-serveren. Via Voice Recorders unikke buffersystem kan du indspille hele samtalen, selvom indspilningen undervejs er aktiveret manuelt. Indspilningen kan også foretages automatisk via Enterprise-systemet.

Gæsteweb

Gæsteweb: Enterprise Guest Web er en webapplikation som muliggør anonym adgang til visse funktioner i Trio Enterprise Assisitant for Web.

Mobil linjestatus

Mobil linjestatus: Med Enterprise Mobile Line status kan kundens telefonister og servicemedarbejdere få en oversigt over kollegaernes mobiltelefoner.

Mobile kontakterMobile kontakter: Mobile kontakter giver mobile brugere funktioner som normalt kun forbindes med faste kontakter. Opkalderen får henvisningsinformation og alternativer for viderestilling til en voice mailbox eller telefonist. Hvis samtalen kobles til en telefonist, opdateres dennes kontrolpanel med information om samtalen.
Information om køtid og placering i køen

Information om køtid og placering i køen: En stemmetjeneste informerer opkalderen om beregnet ventetid og/eller placering i køen. Tjenesten anvendes til at informere opkalderen og forlænge den tid, som vedkommende er villig til at vente.